<%PrepinacVzhledu%>

Informace

Tady si můžete najít informace z hospodských rad, ohledně tréninků, zápasů a jiných akcí. Informace jsou řazeny do kategorií, jsou ale také seřazeny podle autora a podle data uložení na servr. Jednotlivé texty si můžete vytisknout nebo na ně můžete reagovat komentářem.

Kategorie: Vše Akce Historie oddílu Hospodská rada Návody Tabulky výsledků Tréninky Zápasy

Autoři: Šak TomS (trenér) Marek Novotný

2006

srpen (1)

Texty autora: TomS (trenér)

Jsou vypsány pouze texty tohoto autora.

Historie klubu Sokol Kbely

Následující řádky, jako stručný výkaz dosavadní činnosti oddílu dokládají, jak nezměřitelné množství volného času, osobní obětavosti a nadšení věnovali naši činovníci., ale zejména naši trenéři za dlouhých padesát let našim mladým hochům a mužům. Oprávněně v této aktivitě spatřujeme záruku dosavadního zdaru v životě kbelské košíkové. Sportovní přípravou v našem oddíle prošlo již téměř tisíc žáků. Jim, ale nejen jim věnovali naši nadšenci zcela soukromě a bez nároků na ocenění desítky tisíc hodin svého volného času. Mějme při tom na paměti, že šlo nejen o výchovu sportovní, ale i o výchovu k fair play ve sportu i v životě vůbec a tedy o významný příspěvek k tvorbě charakteru, k morální zdatnosti jedinců. Za to patří všem lidem, kteří se ve kbelském basketbale angažovali a angažují, náš nezměrný obdiv a poděkování.

tisk

TomS (trenér) | 12. 11. 2008 St 10.38 | Historie oddílu | 0 komentářů | 3481x

Pokračuj: 1-1 Nahoru na archiv
 RSS - články   RSS - komentáře   RSS - novinky 
© 2008 Šak