<%PrepinacVzhledu%>

Informace

Tady si můžete najít informace z hospodských rad, ohledně tréninků, zápasů a jiných akcí. Informace jsou řazeny do kategorií, jsou ale také seřazeny podle autora a podle data uložení na servr. Jednotlivé texty si můžete vytisknout nebo na ně můžete reagovat komentářem.

Kategorie: Vše Akce Historie oddílu Hospodská rada Návody Tabulky výsledků Tréninky Zápasy

Autoři: Šak TomS (trenér) Marek Novotný

2006

srpen (1)

Kategorie: Hospodská rada

Zápisy z hospodských rad.

HOSPODSKÁ RADA 5.9.2008

VOLBA COACHA hlavní coach Tomáš SPANILÝ 19bodů, asistenti Milan KAŠPÁREK, Láďa ZALUŽANSKÝ, Honza POLÁK 4body a další Novotný, Viktorin po 2b a Jaroch 1b (1.hlas 2b – 2.hlas 1b)

KAPITÁN nová volba  – Honza POLÁK 6hlasů, Zalužanský (ten který přijde) 3hlasy, Lhota, Jaroch, Končický po 1hlasu

SOUPISKA proti minulému roku se nezapisuje Šenkýř (loni se nechal umluvit) a zatím nejsou zprávy o Petrovi Vochvestovi a klasicky Honzovi Polanském – nově se zapisují po dodání přestupních lístků Radek BOBČÍK (ze Svitav), Tomáš KONČICKÝ (z Meteoru). SOUPISKA bude tedy obsahovat cca 18 jmen. Rozhodnutí – zda bude HRÁČ platit paušál či za tréninky je nutné do data první platby

PŘÍSPĚVEK PAUŠAL 4000Kč do 31.10.2008 + 1000Kč do 31.12.2008 + o případném dalším příspěvku se rozhodne podle situace s případnými sponzory o výši čerpání sponzorských peněz musí být jasno dne 15.3.2009 HLAS 11:0 POKUTA za NEZAPLACENÍ – kdo nebude mít finance vyrovnány do daných termínů nejen že nehraje jako v minulých letech, ale jeho platba se zvyšuje o 500Kč – toto se týká i hráčů s „platbou za trénink“ – poplatek za zápis na soupisku (týka se jen těch co „platí za trénink“) – 200Kč musí mít zaplacen do 1.10.2008 HLAS 12:0  – výjimky může projednat na žádost playera HOSPODSKÁ RADA

PLATBA ZA TRÉNINK 100 Kč za akci (800Kč za 10akcí) – platí pro veškeré účastníky akcí kteří neplatí PAUŠAL HLAS 11:0

PLATBA HOSTů pokud někdo přivede někoho na akci ručí (popř. zaplatí ) za jeho platbu – pokud přijde potencionální nový hráč má první tři akce zdarma (na rozkoukání)

POKLADNÍK JARDA LHOTA HLAS 11:0 DOCHÁZKA MICHAL HORNÍK + MICHAL NEJEDLÝ HLAS 12:0 VÝBĚRČÍ POKUT LUBOR VIKTORIN + HONZA JAROCH HLAS 9:2

POKUTY 2008–2009

TCH či DCH v mistrovském a pohárovém zápase HLAS 10:1 500 Kč

Pozdní příchod na akci HLAS 5:4 30 Kč

TCH či DCH v přátelských zápasech HLAS 10:1 250 Kč

Neomluvený zápas HLAS 12:0 100 Kč

Nedaná šestka v mistr. či pohár zápasech HLAS 10:2 20 Kč

Neomluvený trénink (akce) HLAS 12:0 50 Kč

JEDINÁ MOŽNOSTI ODVOÁNÍ PROTI POKUTĚ JE NA HOSPODSKÉ RADĚ !!! (rada se svolává chutným kalíškem) POZNÁMKA – NEPŘIJATÉ NÁVRHY JSOU PŘEŠKRTLÉ – POKUD SOUČET HLASů NESEDÍ TAK SE NĚKDO ZDRŽEL HLASOVÁNÍ

MOTIVACE neprobírala se a tak ZUSTALA STEJNÁ JAKO LONI – 1.-3. místo – 24hodinový společný program (mejdan) – snídaně a další stravování a občerstvování, sledování sportovních programu na živo či TV, masáž a …??? rozchod druhý den. Sestup – ostřihání hlavy na 3mm

FOCENÍ pořizování jakéhokoliv záznamu a následné rozesílání záznamu ze společenských akcí týmu je sankciováno 500Kč do kasy společné

MÍC NA ZÁPASY VENKU HLAS 12:0 Lubor bude vozit na venkovní zápasy jeden z míčů

MORÁLNÍ APEL hráči na lavičce budou za každé situace POZITIVNÍ

TCH LAVIČKY po loňské zkušenosti je rozhodnuto, že bezprostředně po akci rozhodne KAPITAN + VYBĚRČÍ POKUT kdo je viníkem postihu a ten platí stanovenou pokutu  – v případě, že určení neproběhne – platí pokutu za TCH všichni přítomní na lavičce – to znamená všichni, kromě hrajících hráčů

SLOVNÍČEK POJMů USTÁLENÝCH A NEMĚNNÝCH

HRÁČ člen týmu zapsaný na soupisce – jsou pro něj závazné všechny výše popsané poplatky a sankce HOSPODSKÁ RADA je to víc jak polovina z hráčů přítomných na akci, kteří se sejdou po akci a mohou přijímat rozhodnutí (výjimkou je úvodní hospodská rada sezóny – na ní musí být víc jak polovina lidí ze soupisky na danou sezónu) rada může měnit a činit výjimky ze svých předchozích rozhodnutí, promíjet příspěvky a pokuty – během zasedání hospodské rady se nesmí hulit (nic) – hospodskou radu může svolat každý kdo má nějaký podmět – slušné je svolávané pohostit na úvod nějakým chutným kalíškem POZDNÍ PŘÍCHODpozdě přijde ten kdo není v udaný čas převlečen a v zavázané sportovní obuvi v tělocvičně NEOMLUVA hráč týmu je povinen se omluvit z akce na WWW.KBELSTISOKOLI.CZ popř. do 19hodin v den akce pomocí SMS na tel. 777 080 808  – text SMSky : VSTUP (mezera)99909(mezera)Jmeno(meze­ra)Prijmeni(mezera)datum(mezera)prij­du/neprijdu – datum je fe formatu RRRR-MM-DD – ostatní je neomluva na akci která je zpoplatněna, ale myslete hlavně na to, že je slušnost a samozřejmost SE OMLUVIT Z JAKÉHOKOLIV DůVODU COACH (KAUČ) zodpovídá se výsledky i herní projev družstva – připravuje ve spolupráci s asistenty tréninky a určuje sestavu na zápasy, zápasy vede a provádí střídání – pokud sám hraje zastoupí ho někdo z asistentů – má právo chválit a kritizovat a to i hlasitě během zápasu – ostatní členové týmu by se měli během zápasu hlasitých projevů včetně „moudrých“ rad zdržet a schovat své projevy na pozápasové posezení KAPITÁN pomáhá kauči a asistentům – je spojkou mezi nimi a týmem – jeho funkce během zápasu je dána pravidly – může hovořit s rozhodčími. NOMINACE prvních 12 hráčů v účastech na posledních 16 akcích týmu. Výjimku má kauč, který může své místo přepustit

tisk

Šak | 27. 9. 2008 So 11.23 | Hospodská rada | 0 komentářů | 2513x

HOSPODSKÁ RADA 19.9.2007

U RUMCAJSE, ÚČAST AŽ 13 HRÁČU z 16 MOŽNÝCH ZE SOUPISKY

VOLBA COACHA hlavní coach Tomáš SPANILÝ 24bodů, 1.asistent Milan KAŠPÁREK 8bodů, 2.asistent Lubor VIKTORIN 4body a další Polák 2b a Horník 1b (1.hlas 2b – 2.hlas 1b)

KAPITÁN opakovala se loňská volba  – Honza POLÁK 6hlasů, Jaroch 4hlasy, Lhota 2hlasy a Fukal 1hlas

SOUPISKA proti minulému roku se nezapisují Jiskra („C“ hraje stejnou soutěž jako my), Průša (dle toho zda se objeví a zaplatí) a Polanský (není schopen říct jestli bude hrát) – nově se zapisují Petr ŠENKÝŘ (nechal se umluvit) a Tibor MARCHYN (první „slovenská“ posila Sokolů) – čeká se tradičně na nové hráče z dorostu – možná 3kusy. SOUPISKA bude tedy obsahovat cca 18 jmen. Rozhodnutí jak kdo bude platit je nutné do data první platby

tisk

Šak | 26. 9. 2007 St 12.33 | Hospodská rada | 0 komentářů | 2180x

HOSPODSKÁ RADA 8.9.2006

Hospodská rada = víc jak polovina z hráčů přítomných na akci, kteří se sejdou po akci a mohou přijímat rozhodnutí – rada může měnit a činit výjimky ze svých předchozích rozhodnutí, promíjet příspěvky – během zasedání hospodské rady se nesmí hulit (nic)

účast 11 hráčů z 16 na soupisce U RUMCAJSE

tisk

Šak | 24. 8. 2007 Pá 13.24 | Hospodská rada | 0 komentářů | 441x

Pokračuj: 1-3 Nahoru na archiv
 RSS - články   RSS - komentáře   RSS - novinky 
© 2008 Šak